Parapijos atlaidų šventės 2021 m.

Rugsėjo 26 d. (sekmadienį) vyks ŠV. VINCENTO PAULIEČIO ATLAIDAI!

Iškilmingos šv. Mišios su procesija 12 val.

Atlaidus praves kun. Sigitas.

Spalio 3 d. (sekmadienį) vyks ŠV. PRANCIŠKAUS ATLAIDAI!

Po 12 val. šv. Mišių vaišės visiems parapijiečiams šventoriuje!

Atlaidus praves broliai Mykolas ir Tomas.