Kunigas į namus

Svarbu žinoti:

Kunigai dažnai vadinami „ganytojais“. Ganytojas yra tas, kuris rūpinasi savo kaimene – jam patikėtais parapijos gyventojais. Tai reiškia, kad kunigas nėra vien tik laukiantis parapijiečių bažnyčioje, bet ir pats eina pas žmones, jeigu šie dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dėl ligos ar negalios, patys negali ateiti.

Pas sunkiai sergantį, turintį judėjimo negalią ar dėl senatvės sunkai savarankiškai judantį asmenį atvykęs kunigas gali:

– išklausyti jo išpažintį,
– atnešti Švenčiausiąjį Sakramentą,
– suteikti Ligonių patepimo sakramentą,
– sustiprinti jo viltį paprastoje bendrystėje, nuoširdžiame pokalbyje.

Mūsų parapijoje dar gyvuoja gražus paprotys – kalėdojimas. Tai parapijiečių lankymas šventiniu laikotarpiu. Atvykęs kunigas gali pašventinti namus, palaiminti jų gyventojus. Tai puiki galimybė pabendrauti su savo parapijos kunigais, o kunigui – pažinti savo parapijiečius, pasikalbėti rūpimais tikėjimo klausimais jaukioje namų aplinkoje.

Taip pat galima kviesti kunigą, kad pašventintų namus po remonto, naujai atsikrausčius. Tačiau svarbiausia, kad tų namų gyventojai patys būtų susitaikę su Dievu atgailos sakramente. Tada namų šventinimas bus vaisingas.

Esant troškimui paaukoti Bažnyčiai, bet neturint galimybės atvykti, galima tą padaryti per namuose apsilankiusį kunigą.

Tačiau kunigas niekada nevyksta pas parapijiečius su tikslu rinkti aukas. Paaukoti Bažnyčiai ir jos tarnų išlaikymui galima užsakant šv. Mišias, atnešant auką į raštinę arba zakristiją, pervedant internetu arba įmetant į dėžutę bažnyčioje. Todėl duoti pinigų į namus atėjusiam kunigui tikrai nėra privaloma.