Parapijos jaunimo choras

Sekmadieninio vaikų ir jaunimo centro „Kelias“ pradžia galima laikyti 1993 m. rugsėjį, kai kunigo Kęstučio Grabausko suburtas jaunimas iš įvairių vidurinių, profesinio lavinimo mokyklų pradėjo groti ir giedoti 10 val. Šv. Mišiose Petrašiūnų šv. Vincento Pauliečio parapijoje.

Nuo 1995 m. sausio mėnesio parapijos salėje kiekvieną sekmadienį „Caritas“ Petrašiūnų skyriaus darbuotojos maitino vaikus ir jaunimą iš socialiai remtinų  šeimų. Taip susidarė vadovų, turinčių pedagoginio darbo patirtį ir savanoriškai dirbančių su socialiai remtinų šeimų vaikais bei jaunimu grupė, vadovaujama Eugenijaus Danilevičiaus ir Egidijaus Randžio.

Tokiu būdu 2000 m. vasarą atsirado būtinybė (nes mes matėme, kad vien sekmadieninio darbo su vaikais ir jaunimu yra maža) ir galimybė (nes susiformavo vadovų, gerai pažįstančių vaikus, jaunimą ir jų šeimas, grupė) vasaros stovyklai. 1997 – 2014 m. laikotarpyje sekmadieninio vaikų ir jaunimo centro „Kelias“  dalyviams buvo suorganizuota 21 ugdomojo tipo vasaros stovykla įvairiose Lietuvos vietovėse: Kulautuvoje, Šventojoje, Tytuvėnuose, Naujamiestyje, Paberžėje, Vertimuose, Pauliuose ir t.t.

Sekmadieninio vaikų ir jaunimo centro „Kelias“ dalyviai sekmadieniais 8 val. ryte mokosi groti gitara (klasikine, akustine ir bosine) bei mušamaisiais instrumentais, sekmadieniais ir per šventes groja ir gieda 10 val. šv. Mišiose Petrašiūnų šv. Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje. Po šventųjų Mišių jaunimas renkasi parapijos jaunimo kambarėlyje gerti kakavos, bendrauja su broliais kapucinais ar kviestiniais svečiais, būna rengiami ugdomojo pobūdžio susitikimai. Sekmadieninė veikla dažnai neapsiriboja vien buvimu parapijoje: jaunimas eina kartu pietauti ar pasivaikščioti, taip pat dažnai vyksta giedoti į įvairius renginius arkivyskupijoje ir kitur Lietuvoje, bendrauja su kitų parapijų jaunimu, padeda jų renginiuose šlovinti, dalinasi patirtimi.

Šio vaikų ir jaunimo centro „Kelias“ dėka susidarė vadovų-savanorių grupė, kuri taip pat padeda parapijoje. Dalis vadovų vesdavo katechezes besiruošiantiems vaikų Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, taip pat kartu su broliais kapucinais keletą metų rengė krikščioniško jaunimo festivalį „Dievas yra Meilė“ Pažaislyje. 2008 metais jaunimas pastatė miuziklą apie Šeštąjį Dievo Įsakymą, kurį buvo galima išvysti įvairių renginių metu, 2003 m. išleido giesmių mokomąjį kompaktinį diską, skirtą Šiluvos Dievo Motinos atlaidams, 2009 m. išleido giesmių kompaktinį diską „Tegu Tau, Aukščiausias, mano muzika skamba“, 2013 metais įsiamžino dr. kun. Viliaus Sikorsko filme „Uolų medus“, dalyvavo krikščioniškos muzikos festivalyje „Sielos“. Žinoma, pagrindine veikla ir tikslu galime laikyti giedojimą sekmadienį 10 val. Šv. Mišiose. Šiuo metu vaikų ir jaunimo chorą sudaro vaikai ir jaunimas ne tik iš remtinų šeimų.

2013 metais SVJC „Kelias“ šventė savo veiklos 20-metį. Pasveikinti su šia proga atvyko būrys draugų iš įvairių Kauno parapijų ir organizacijų. Pagrindinis šventės akcentas buvo iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo J.E. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Po jų įteiktos padėkos geradariams, prisidėjusiems prie SVJC „Kelias“ veiklos, šventę vainikavo pasidalinimas atsiminimais ir didelis tortas.

Šiuo metu SVJC „Kelias“ vadovauja vyriausia vadovė-savanorė Giedrė Valiukaitė, o „Kelias“ vaikų ir jaunimo chorui vadovauja Aidas Ivanauskas, jiems talkina keli veiklos globėjai, mokytojai ir padėjėjai-savanoriai prof. soc. m. dr. Eugenijus Danilevičius, tikybos mokytojas-metodininkas Egidijus Randis.