Ligonių patepimas

Svarbu žinoti:

Ligonių patepimo sakramentas – tai ligonio kaktos bei rankų patepimas aliejumi, lydimas kunigo maldos, kuria prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

Liga ir kančia, būdami neatskiriami kiekvieno žmogaus palydovai, gali padėti jam naujai pažvelgti į savo gyvenimą ir santykį su Dievu. Ligos sunkumai, kančios valandos, negalia, krikščionio išgyvenami kartu su Dievu, palaiko viltį, stiprina, įprasmina kentėjimus kaip maldą už save ir kitus.

Todėl kunigai skatinami aukoti šv. Mišias už ligonius, lankyti juos namuose, gydymo įstaigose. Tikintieji yra raginami padėti ligoniui krikščioniškai ištverti ligą ir laiku pakviesti kunigą.

Ligonių sakramentą gali priimti kiekvienas tikintysis, dėl ligos ar senatvės priartėjus mirties pavojui.

Šis sakramentas teikiamas sunkiau (nebūtinai mirtinai) sergantiems tikintiesiems, kad jie sustiprėtų ir pasveiktų, o jei jau yra laikas tikinčiajam iškeliauti iš šio pasaulio, kad jis iškeliautų Viešpaties paguostas ir vienybėje su Juo.

Ligoniui atkritus ar susirgus kita liga, Ligonių patepimas gali būti pakartotas.

Taip pat tinka priimti prieš sunkią operaciją.

Prieš kviečiant kunigą, pirmiausia derėtų pakalbėti su pačiu ligoniu, padėti jam pasiruošti priimti Ligonių patepimo sakramentą, paaiškinti jo prasmę. Ligoniui esant sąmoningam, paskatinti priimti Atgailos (Išpažinties) ir Šventosios Komunijos sakramentus.

Laukiant kunigo derėtų paruošti, sutvarkyti ir namus, ligonio kambarį, nes bus atnešamas ir priimamas pats Viešpats Jėzus.

Ant baltai užtiesto staliuko galima padėti kryželį, dvi žvakes. Jeigu ligonis sunkiai ryja, paruošti stiklinę vandens ir valgomąjį šaukštą. Taip pat ant lėkštelės padėti du gabalėlius vatos.

Atvykus kunigui, artimieji susirenka prie ligonio, paskui turėtų palikti jį vieną pokalbiui ir išpažinčiai.

Artimieji yra įpareigoti pasirūpinti, kad jų ligoniai kiekvienais metais atliktų Metinę išpažintį ir priimtų Šv. Komuniją.