Marijos vaikai

Marijos vaikai – tai yra charizmatinė maldos grupė, kuri renkasi jau nuo 2000 metų. Pradžioje susitikimai vykdavo maldos grupės narių namuose, vėliau, br. Tomo Pilch OFMCap pakviesti, pradėjo rinktis Petrašiūnų parapijos patalpose. Kiekvienas trečiadienio susitikimas pradedamas malda – Gailestingumo vainikėliu, vyksta šlovinimas, malda su Dievo žodžiu, užtarimo malda, agapė. Kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį tarnauja 18 val. šv. Mišiose: giedojimas, skaitinių skaitymas. Ši maldos grupė yra atvira visiems norintiems šlovinti Dievą. Taip pat grupės nariai meldžiasi už šeimas, pašaukimus, evangelizuoja tarnaudami žmonėms – lankydami ligonius. Kiekvienas žmogus gali prašyti maldos asmenine intencija.