Pašventinimai

Svarbu žinoti:

Pašventinami, arba, tiksliau, laiminami gali būti daiktai ir asmenys, kai jie yra patikimi ypatingai Dievo globai.

Prašydami kurio nors palaiminimo išreiškiame savo tikėjimą ir tiesą apie savo santykį su Dievu – kaip kūrinio su Kūrėju, iš kurio gavome ir gauname viską. Palaiminimai taipogi moko mus tinkamai elgtis su daiktais – ne savanaudiškai, lyg viskas priklausytų tik mums, bet tikrai evangelinio neturto dvasioje, suvokiant, kad viską turime iš Dievo.

Senu papročiu dvasininkai gali lankyti ir laiminti parapijiečių namus prieš  Kalėdas (kalėdodami), tačiau kunigą galima kviesti namų laiminimui ir nelaukiant šių švenčių. Ypatingai namus pašventinti dera naujai į juos atsikrausčius. Laimindami vietas kviečiame Dievą į šią vietą su prašymu, kad būtų su mumis ir mus saugotų nuo visokių nelaimių ir pavojų, kad kiekvieną dieną laimintų mūsų gyvenimą ir veiklą. Namų palaiminimui reikia paruošti kryžių, uždegti žvakę, bendrai maldai sukviesti visus šeimos narius. Kunigas pašlaksto namų gyventojus ir namus švęstu vandeniu, sukalba maldą.

Nuo seno gyvas ir laukų laiminimo paprotys, prašant gausaus derliaus.

Laiminami gali būti ligoniai, seneliai, sužadėtiniai, vaikai. Palaiminimo ar pašventinimo tikslas – pašlovinti Dievą ir prašyti už tuos žmones, melsti reikiamų Jo dovanų, apsaugos nuo piktojo.

Palaiminimų negalima tapatinti su sakramentiniu šventinimu.

Laiminami dažniausiai būna religinio turinio paveikslai, kryžiai, rožiniai, medalikėliai, žvakės, maldaknygės ir pan. Prašydami pašventinti šias devocionalijas, prašome Dievo pagalbos, kad galėtume  giliau išgyventi bei išpažinti savo tikėjimą ir atsiduoti Jam maldoje, naudojantis šventinamomis priemonėmis.

Taip pat laiminami gali būti automobiliai, žiedai, žolynai, vaisiai ir pan. Sutuoktinių, nepriėmusių Santuokos sakramento, žiedai nėra laiminami ar šventinami.

Neretu atveju palaiminimai per daug sureikšminami, tarsi turėtų magišką galią. Tai yra neteisinga, nes ne daiktai mus gelbsti, o Dievas, kai nuoširdžiai Juo pasitikime.

Taigi joks palaiminimas nėra magiškas ir nesuteikia daiktams jokių galių.