Kauno šv. Vincento Pauliečio bažnyčia

Petrašiūnų parapija

Kiekvienos savaitės parapijos skelbimai Facebook paskyroje:

Kada buvai išpažinties?

Išpažintis – gailestingosios Dievo meilės sakramentas, kuriuo atleidžiamos po Krikšto padarytos nuodėmės.

Nuodėmė yra draugystės su Dievu nutraukimas per nepasitikėjimą Juo ir neklusnumą Jam. Išpažintis dar kitaip vadinama Atgailos arba Sutaikinimo sakramentu, nes per šį sakramentą Dievas mus grąžina į ramybę ir laimę teikiančią bendrystę su Juo ir Bažnyčia.