Santuoka

Svarbu žinoti:

Dievas Kūrėjas įsteigė santuoką kaip vyro ir moters sąjungą, kurioje sutuoktiniai pašaukti ypatingai bendrystei – visiškam ir galutiniam savęs dovanojimui vienas kitam. Per Santuokos sakramentą Jėzus Kristus vyrą ir žmoną apdovanoja malonėmis, suteikiančiomis galią ugdyti šią bendrystę ir įveikti nuodėmės sukeltus sunkumus.

Pagal Dievo planą Santuoka yra skirta sutuoktinių gerovei ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Santuokos sakramentą vienas kitam teikia sužadėtiniai, viešai prisiekdami ištikimybę ir meilę iki mirties.

Prieš 6 mėnesius iki Santuokos kreipkitės į vieno iš Jūsų parapijos (kurioje rengiatės tuoktis) kleboną; su juo suderinsite Santuokos datą ir laiką.

Eidami pas kleboną, kiekvienas turėkite šiuos dokumentus:

  • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • krikšto liudijimą (jis išduodamas parapijos, kurioje esate pakrikštyti, bažnyčioje. Jame pažymima, kad nesate sudarę bažnytinės santuokos ar priėmę šventimų, vienuolystės įžadų ir kita svarbi informacija. Pažyma galioja 6 mėnesius);
  • jei tuokiatės ne savo parapijoje – jūsų parapijų klebonų leidimą tuoktis kitoje bažnyčioje (jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia).

Jei Jūsų situacija yra ypatinga (sužadėtinis(-ė) užsienietis (-ė), našlys(-ė) ir pan.), reikia papildomų dokumentų ir pasirengimo. Tai Jums paaiškins parapijos klebonas ar jo įgaliotas asmuo.

Bent prieš 3 mėnesius iki numatomos Santuokos datos būtina pradėti lankyti Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursus Šeimos centre. Prieš Santuoką klebonui reikės pateikti Šeimos centro pažymą apie šių kursų išklausymą.

Pasirengimas Santuokos sakramentui Kauno arkivyskupijoje vyksta pagal Programą  „Dviem yra geriau negu vienam… Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9 – 10). 

Susitikimai vyksta nedidelėse grupėse, kurias veda sutuoktinių poros, pasirengusios pristatyti Bažnyčios mokymą apie Santuoką ir dalytis savo gyvenimo bei tikėjimo patirtimi. Programoje numatyti susitikimai su Natūralaus šeimos planavimo (NŠP) specialistais ir kunigais.

Bendra kursų trukmė – 2 mėnesiai (8 susitikimai po 2 val., kurie vyksta 1 kartą per savaitę). Susitikimuose privaloma dalyvauti dviese. Kursų baigimo pažymėjimas išduodamas tik pabaigus visą kursą.

Daugiau informacijos ir registracija – Kauno arkivyskupijos šeimos centro puslapyje.

Jei dėl svarbių priežasčių negalite abu lankyti visų susitikimų grupėje, kreipkitės į Suaugusiųjų katechezės tarnybą dėl kito pasirengimo būdo (12 paskaitų ciklo).

Vestuvių šventėje dažniausiai dalyvauja visi šeimos nariai, kiti artimieji, draugai. Kad visi susirinkę jaustųsi maloniai, kviečiame svečius supažindinti su tinkama apranga bažnyčioje, kuri derėtų su vietos ir įvykio šventumu:

Moterims ir merginoms derėtų: klasikinio pobūdžio suknelė, dengianti pečius, krūtinę bei siekianti kelius. Bažnyčioje nepritinka atvira, nuogas kojas, pilvą ir pečius demonstruojanti apranga, iššaukiantis makiažas.

Vyrams ir vaikinams derėtų: klasikinio pobūdžio kostiumas ar marškiniai.  Bažnyčioje nepritinka sportinė, gatvės stiliaus apranga, šortai virš kelių ar marškinėliai be rankovių.

Taip pat, kad tai būtų ne tik jaunųjų, bet ir visos šeimos šventė, maloniai kviečiame artimuosius artėjant tai dienai priimti Sutaikinimo (išpažinties) sakramentą ir šventės dieną – Šventąją Komuniją.

Jaunasis sako:
Aš, (pasako savo vardą), imu tave, (kreipiasi nuotakos vardu), savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunoji sako:
Aš, (pasako savo vardą), imu tave, (kreipiasi jaunikio vardu), savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunavedžiai, užmaudami vienas kitam žiedus ant dešinės rankos bevardžio piršto, taria:
(Vardas), imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.