Advento ir Kalėdų laiko skelbimai 2021

Lapkričio 28 d. prasideda adventas. Tai laikas, kai ruošiamės Kristaus atėjimui ir Kalėdų šventėms. Ruoškimės per atgailą ir darydami gerus darbus.

Visais Advento sekmadieniais pardavinėsime Advento žvakutes. Jas pirkdami galite prisidėti prie parapijos karitatyvinės veiklos.

Kalėdaičių įsigyti galima parapijos raštinėje.

Advento metu šiokiadieniais, nuo pirmadienio iki penktadienio, vakarais 18 val. yra aukojamos Rarotų šv. Mišios.

Gruodžio 22 d. 19 val. kviečiame į talką puošti egles ir prakartėlę bažnyčioje.

Gruodžio 24 d. Kūčios. Bernelių šv. Mišios 22 val.

Kalėdų I dieną, gruodžio 25 d. šv. Mišios – 8 val, 10 val, 12 val ir 18 val.

Kalėdų II dieną, gruodžio 26 d. Šv. Mišios – 8 val, 10 val, 12 val ir 18 val. Tą dieną bus minimas šv. Šeimos sekmadienis.

Gruodžio 31 d. 18 val. Šv. Mišiose padėkosime Dievui už praėjusius metus ir prašysime palaimos ateinantiems metams.

Sausio 1 d. Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos šventė. Šv. Mišios 8 val, 10 val, 12 val ir 18 val.

Nuoširdžiausiai dėkojame už visas aukas ir maldas! Dievas telaimina visą Petrašiūnų parapiją!