Pasiruošimas Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams 2023-2024 m.

Pasiruošimas Pirmajai Komunijai

Kviečiami vaikai 9 – 10 metų pasiruošti priimti Pirmąją Komuniją.

Norintieji pasiruošti Atgailos ir Pirmosios Komunijos sakramentui vaikai kviečiami kartu su tėveliais į pirmą susitikimą rugsėjo 19 dieną, 19 val. Petrašiūnų šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje.

Registracija iki rugsėjo 19 d. Registracijos nuoroda: https://forms.gle/edukbXEUSeSxECh77

Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

Sutvirtinimo sakramentui yra ruošiami jaunuoliai nuo 15 metų.

Norintieji ruoštis Sutvirtinimo sakramentui mūsų parapijoje yra kviečiami į pirmą susitikimą rugsėjo 17 dieną (sekmadienį) po 12 val. Šv. Mišių. Susitikimas vyks kapucinų vienuolyno salėje (II aukšte).

Pirmame susitikime būtinai dalyvauja ir jaunuolių tėveliai/globėjai.

Reikalingi dokumentai: krikšto dokumento kopija ir Pirmosios Komunijos pažymėjimo kopija.

Registracija iki rugsėjo 17 d., tel. 867330081-Kristina Ališauskienė.