Neokatechumenato kelias

Neokatechumenatas – tai bendruomenė, kuri padeda krikštytiems suaugusiems iš naujo atrasti krikščioniškąjį slėpinį. Tai gali būti atitolę nuo Bažnyčios, nebuvę pakankamai evangelizuoti ir katechizuoti, trokštantys pagilinti savo tikėjimą ir jį brandinti žmonės.

Neo – iš naujo,  katechumenatas – mokymas apie krikštą, tai tarsi įvedimas į krikščionybę, į Bažnyčią iš naujo. Šiandien krikšto sakramentas teikiamas mažiams vaikams, kurie, gavę krikšto malonę, dažniausiai jos neaugina, tad katechumenatas padeda ją iš naujo atrasti. Kelias – kadangi yra keli dvasinio augimo šioje bendruomenėje etapai.

Bendruomenėje neokatechumenai subręsta tikėjime, augdami nuolankume, paprastume ir šlovinime, atsidavę Bažnyčiai. Bendruomenė padeda neokatechumenams atrasti savyje atsivertimo būtinumą ir brendimą tikėjime: daugialypiškumas, ydos, silpnybės išryškina nesugebėjimą mylėti kitą tokį, koks jis yra, kyla neteisingi bendruomenės idealai, visa tai leidžia patirti, kad vienybė (koinonija) yra Šventosios Dvasios darbas. Priklausomai nuo to, kaip naokatechumenai auga tikėjime, pradeda atsirasti vienybės ženklai: nekritikavimas, nesipriešinimas blogiui, atleidimas ir meilė priešui. Taip pat ji pasireiškia per pagalbą vargšams, rūpinimąsi ligoniais, kenčiančiais ir senaisiais bei pagal galimybes per rėmimą tų, kurie yra misijoje. Neokatechumenai yra laipsniškai formuojami turėti vis gilesnę bendruomenės ir tarpusavio pagalbos dvasią. Tokiu būdu Neokatechumenatas parapijoje laipsniškai formuoja bendruomenių grupę.

Norintys prisijungti prie bendruomenės turi išklausyti parengiamąsias katechezes, kurios trunka 7-8 savaites, po jų vyksta konvivencija (lot. con – su, vivere – gyventi) – susitikimas, kurio metu kuriama nauja bendruomenė ir žmonės pradeda KELIĄ.

Bendruomenė renkasi trečiadieniais švęsti Žodžio liturgijos, o šeštadieniais – Eucharistijos. Nariai susiskirstę į nedideles grupeles kiekvieną savaitę parenka Žodį ir keturis skaitinius iš Šventojo Rašto, kurie skaitomi ketvirtadienio liturgijos metu. Kartą per mėnesį renkamės į konvivencijas: meldžiamės, giedame, dalinamės patirtimi. Bendruomenę sudaro apie 20 narių.