Neokatechumenato kelias

Neokatechumenatas – tai bendruomenė, kuri padeda krikštytiems suaugusiems iš naujo atrasti krikščioniškąjį slėpinį. Neo – iš naujo, katechumenatas – mokymas apie krikštą, tai tarsi įvedimas į krikščionybę, į Bažnyčią iš naujo.

Šiandien krikšto sakramentas teikiamas mažiems vaikams, kurie, gavę krikšto malonę, dažniausiai jos neaugina, tad katechumenatas padeda ją iš naujo atrasti. Kelias – kadangi yra keli dvasinio augimo šioje bendruomenėje etapai.

2008 m. popiežius patvirtino Neokatechumenato kelio statutą, kuriuo yra nustatoma visų Neokatechumenato kelio bendruomenių steigimo tvarka, jų veiklos tvarka, vadovavimo bendruomenėms tvarka bei narių tarpusavio santykių taisyklės, taip pat liturgijos tvarka.

Bendruomenėje subręstame tikėjime, augdami nuolankume, paprastume ir šlovinime, atsidavę Bažnyčiai. Bendruomenė padeda atrasti savyje atsivertimo būtinumą, patiriame, kad vienybė yra Šventosios Dvasios darbas. Neokatechumenai yra laipsniškai formuojami turėti vis gilesnę bendruomenės ir tarpusavio pagalbos dvasią. Tokiu būdu Neokatechumenatas parapijoje laipsniškai formuoja bendruomenių grupę. Šiuo metu mūsų parapijoje yra dvi bendruomenės.

Norintys prisijungti prie bendruomenės turi išklausyti parengiamąsias katechezes, kurios trunka 7-8 savaites, po jų vyksta konvivencija (lot. con – su, vivere – gyventi) – susitikimas, kurio metu kuriama nauja bendruomenė ir žmonės pradeda KELIĄ.

Bendruomenė renkasi trečiadieniais švęsti Žodžio liturgijos, o šeštadieniais – Eucharistijos. Nariai susiskirstę į nedideles grupeles kiekvieną savaitę parenka Žodį ir keturis skaitinius iš Šventojo Rašto, kurie skaitomi ketvirtadienio liturgijos metu. Kartą per mėnesį renkamės į konvivencijas: meldžiamės, giedame, dalinamės patirtimi. Mūsų parapijos Neokatechumenato kelio dvi bendruomenes sudaro apie 20 narių.